Zapisy do szkoly

Szkola Polska  przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tunisie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2020/2021 od dnia 04 maja 2020 roku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Szkoła działa w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole  jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i projektach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.Uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez

- złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami

- okazaniu dowodu tożsamości dziecka

- okazaniu dowodu tożsamości rodzica

Komplet dokumentow mozna  zlozyc w siedzibie szkoły w soboty od 11.00 do 18.00 do 15 czerwca 2020r lub wyslac na adres email: tunis@orpeg.pl lub spk.tunis@gmail.com