Grono pedagogiczne

     p.o kierownik Szkoly Polskiej  w Tunisie- mgr Lidia Ghodhbani

  Nauczanie wczesnoszkolne- Alina Wozniak-Bramli

   Jezyk polski- Zuzanna Ayachi

  Wiedza o Polsce- Lidia Ghodhbani

  Biblioteka- Lidia Ghodhbani