Podstawa prawna

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Tunisie działa, podobnie jak szkoły tego samego typu, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143) Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą powierzono Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. W rozporządzeniu przewidziano dwie formy nauczania za granicą: 1) nauczanie prowadzone przez szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą kształcenie w pełnym zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego; 2) nauczanie w szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, uczęszczającym do szkół innego kraju, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla punktów i planami nauczania uzupełniającego .