Plan zajec

 

 

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020

 Wrzesien 2019-14,21,30, 

Pazdziernik 2019- 05,12,19,26

Listopad 2019- 02,09,16,23.30

Grudzien 2019-   06,14

Styczen 2019- 11,18,25

Luty 2019- 01,08,15,22

Marzec 2019- 01,08,15,22

Kwiecien 2019- 06,18,25

Maj 2019- 02,09,16,23,30

 Czerwiec 2019- 06,13

 

Termin sprawdzianow na koniec I semestru: 18.01 i 25.01.2019r.

Termin sprawdzianow na koniec II semestru: 23.05.i 30.05.2019r

 

EW- Edukacja wczesnoszkolna –Alina Wozniak-Bramli

POL- Język polski- Zuzanna Ayachi

WoP- Wiedza o Polsce –Lidia Ghodhbani

 

  PLAN ZAJEC ROK SZKOLNY 2019-2020

SOBOTA

 

GODZINY

 

ISP

II+III SP

4+5 SP

6+7+8SP

LO 

12.30-13.15

 

 

    POL

 

                

13.20-14.05

EW 

 

POL

 

 

14.10-14.55

EW

 

WOP

    POL

 

15.00-15.45

EW

EW 

WOP

POL 

 

15.55-16.40

EW 

EW

 

WOP

POL 

16.45-17.30

 

EW 

 

WOP

POL 

17.35-18.20

 

EW 

 

 

     WOP

18.25-19.10

 

 

 

 

WOP