Akty prawne

Akty prawne

Szkolny Punkt Konsultacyjny  organizuje kształcenie i wychowanie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą ( Dz. U. z dnia 2010 r., poz. 170, Nr. 1143 z późn.zm.).

Organem prowadzacym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), ktory wspiera i promuje nauke języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępnia polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspiera rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie.  Działalność ORPEG umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną.