Zapraszamy do udzialu w konkursie "Wspaniale kobiety z kraju nad Wisla"

 

 

Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą

W ramach obchodow 100. rocznicy uzyskania w Polsce praw wyborczych przez kobiety, "Dom Polski" oraz SPK w Tunisie, mają przyjemność ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 4 -18 lat: "Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą"

REGULAMIN KONKURSU "Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą"

I. Informacje ogólne 2. Organizatorami konkursu sa: Stowarzyszenie „Dom Polski” oraz SPK w Tunisie 3.

Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła: "Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą" - kobieta/y, ktorą/e bardzo cenię.

4. Konkurs adresowany jest do dzieci polonijnych w Tunezji, w wieku 5-18 lat.

5. Forma pracy: - Technika wykonania pracy: fary plakatowe, akrylowe, akwarela, rysunek kredkami, ołówkiem, piórkiem, pastele olejne, flamastry, bądź praca łącząca w/w techniki. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze lub kartonie lub płótnie. - format prac plastycznych: A-3, A-4;

II. Cele konkursu: - uczczenie "Roku Praw Kobiet" - rozwijanie umiejętności - wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne. - kształtowanie wyobraźni -wyrażania treści w indywidualnej formie plastycznej

III. Warunki uczestnictwa: -Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat: "Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą". - kobieta/y, ktorą/e bardzo cenię.

-Udział w konkursie ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

-Jeden autor może nadesłać dowolną ilość prac.

-Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa. (https://www.facebook.com/notes/dom-polski-w-tunezji/karta-zgłoszeniowa-do-konkursu-organizowanego-przez-dom-polski/872036252815946)

IV. Przebieg konkursu:

1. Konkurs ma przebieg I etapowy

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do: członków zarządu "Domu Polskiego" lub nauczycieli SPK w Tunisie z dopiskiem : "Wspaniałe kobiety z kraju nad Wisłą"

3. Termin dostarczenia prac - 08.03.2018 r. 4. Dostarczone prace stają się własnością organizatorów.