Praca w Polskiej Szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Tunisie poszukuje nauczyciela języka polskiego (6 godz.) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (4 godz.) i nauczyciela wiedzy o Polsce (6godz.) do pracy w roku szkolnym 2020/21 w niepełnym wymiarze godzin – zajęcia w szkole odbywają sie w soboty. Termin rozpoczęcia pracy 1 września 2020 r. Warunkiem koniecznym kandydata jest uregulowana sytuacja pobytowa na terenie Tunezji.