Tradycyjne święcenie pokarmów w Szkole Polskiej w Tunisie

W Wielką Sobotę odbyło się tradycyjne święcenie pokarmów w naszej Szkole Polskiej. Jesteśmy wdzięczni, że udało nam się spotkać z uczniami i ich rodzicami oraz osobami, które są bliskie naszej szkole.

Zobaczcie, jak podtrzymujemy polskie tradycje w Tunisie: