Rekrutacja 2021/2022

Od 03 maja 2021 r. przyjmowane są zapisy uczniów do Szkoły Polskiej:

a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą

c) dzieci osób niebędących obywatelami polskimi – jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich. Szkoła działa w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i projektach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. Uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty.

Regulamin rekrutacji oraz formularze do wypełnienia, znajdują się na stronie http://www.tunis.orpeg.pl/ w zakładce Rekrutacja