Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Akty prawne

Szkolny Punkt Konsultacyjny  organizuje kształcenie i wychowanie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą ( Dz. U. z dnia 2010 r., poz. 170, Nr. 1143 z późn.zm.).

Organem prowadzącym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), który wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępnia polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspiera rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie.  Działalność ORPEG umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną.

 

Podstawa prawna

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Tunisie działa, podobnie jak szkoły tego samego typu, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143) Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą powierzono Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie. W rozporządzeniu przewidziano dwie formy nauczania za granicą: 1) nauczanie prowadzone przez szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą kształcenie w pełnym zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego; 2) nauczanie w szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, uczęszczającym do szkół innego kraju, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla punktów i planami nauczania uzupełniającego.

Do pobrania