Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Grono pedagogiczne

p.o dyrektor  Szkoły Polskiej  w Tunisie – mgr Zuzanna Ayachi

Nauczanie wczesnoszkolne – Alina Woźniak-Bramli

Język polski – Zuzanna Ayachi

Biblioteka – Alina Woźniak-Bramli