Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Grono pedagogiczne

p.o dyrektora  Szkoły Polskiej  w Tunisie – mgr Zuzanna Ayachi

Nauczanie wczesnoszkolne – Alina Woźniak

Język polski – Zuzanna Ayachi

Biblioteka – Zuzanna Ayachi

Wiedza o Polsce-Karolina Kułakowska-Zamali

Oddział dziecięcy- Anna Mzoughi

Oddział dziecięcy-Małgorzata Ciurkot-Sahraoui