Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

O szkole

Historia polskiej szkoły w Tunezji wiąże się z losami przybywających tu naszych rodaków. Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tunisie powstał we wrześniu 1983 roku z inicjatywy polskich kooperantów, zatrudnionych w Tunezji. Początkowo tylko ich dzieci oraz dzieci pracowników dyplomatycznych miały możliwość realizacji pełnego lub uzupełniającego polskiego programu nauczania. Nauka w Tunisie odbywała się wtedy w prywatnych mieszkaniach, z możliwością korzystania z pomieszczeń Ambasady RP, gdzie przechowywano zbiory biblioteczne i dokumentację szkolną, a następnie w wynajmowanych salach Centrum Kultury Radzieckiej. Dzięki staraniom kierownictwa szkoly, dyrekcji w Warszawie i zaangazowaniu Polonii rok szkolny 1991/92 stał się rokiem przełomowym, ponieważ udalo się uzyskac zgodę na umożliwienie nauki w SPK dzieciom z rodzin mieszanych, dla których możliwość realizacji polskiego programu i uzyskania świadectwa stała się przepustką do szkół w Polsce. Wielu absolwentów SPK w Tunisie już ukończyło, jeszcze inni obecnie studiują na polskich uczelniach. Nie zawiedli oni okazanego im zaufania i pokładanych w nich nadziei. Niektórzy dziś pracują na odpowiedzialnych stanowiskach w Polsce lub krajach Unii Europejskiej, dając świadectwo przywiązania do swoich korzeni. Prawie każdego roku kilkoro uczniów Punktu wiąże swoje życie z krajem, a ich rodzeństwo i młodsi koledzy planują uczyć się i w przyszłości pracować dla Polski. Wielu ludzi dobrej woli, nie szczędząc wysiłków i czasu, wyposażyło i przystosowało, wynajęty kilkanaście lat temu budynek, by mógł służyć rzetelnej nauce i rozwijać zainteresowania uczniów, którzy poza dobrymi wynikami z przedmiotów objętych programem, mogą poszczycić się sukcesami w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wśród naszych uczniów i absolwentów są laureaci Poloniad, konkursów pod patronatem ORPEG: języka polskiego i „Być Polakiem” oraz licznych poetyckich, plastycznych i fotograficznych. Każdego roku tych osiągnięć jest więcej, co jest dla nas, nauczycieli, powodem do dumy, zródłem satysfakcji i motywacji, by jeszcze lepiej wykonywać nasze obowiązki. SPK w Tunisie cieszy się w miejscowym środowisku bardzo dobra opinią i od lat krzewi polską kulturę i tradycję.

1 wrzesnia 2019r. dzialamy jako Szkola Polska.