Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Rekrutacja

Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tunisie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2022/2023 od dnia 04 maja 2022 roku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla Szkół Polskich. Szkoła działa w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach i projektach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. Uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez

– złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami

– okazaniu dowodu tożsamości dziecka

– okazaniu dowodu tożsamości rodzica

Komplet dokumentów można złożyc w siedzibie szkoły w soboty od 12.00 do 17.00 do 11 czerwca 2022 r. lub wysłać na adres email: tunis@orpeg.pl

Do pobrania